Call+66 2 826 9985

2/4 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

08:00-17:00 MON - FRI, 08:00-12:00 SAT

Craft your health as a masterpiece

Predict, prevent and personalized your health

What is your biological age?

Signs Your Body Is Aging Faster Than You Are.

With highly skilled and experienced regenerative doctor,

you can be sure that you are in good hands!

Facility

An exclusive facility, with high privacy and more convenience, located in the CBD of Bangkok.

About Us

Regenerative Clinic

Giá trị cốt lõi của BDMS chính là Phòng khám Tái tạo. Khác với sự bị động của nền y học truyền thống, chúng tôi có hướng tới tiếp cận chủ động vì phòng bệnh luôn tốt hơn là tìm cách chữa bệnh. Trong cuộc chiến chống lại những căng thẳng và các căn bệnh liên quan đến tuổi tác, Phòng khám Tái tạo cung cấp toàn diện các xét nghiệm sàng lọc về mặt di truyền và phân tử, đây là nền tảng cho tất cả các chẩn đoán của chúng tôi.

  • Highlighted Treatment

SERVICES

Highlighted Treatment

With latest technologies and a team of specialists, the special practices will be customized and delivered to you to bring healthier life.