โทร+66 2 826 9985

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

Micronutrient Management

Micronutrient Management

Optimal nutrition is the key to preserving a healthy body. Micronutrients help enrich the body as well as delay the aging process caused by free radicals. Every individual has different needs regarding vitamin and micronutrient intake, which is why we create a tailor-made program to suit each client’s specific requirements. Maintaining proper vitamin levels will slow down the aging process as well as improve your quality of life.