โทร+66 2 826 9985

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

บริการของเรา

ที่ BDMS Wellness Clinic เราใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อตรวจสภาพร่างกายทุกด้านโดยละเอียดจนถึงระดับพันธุกรรมและโมเลกุล โดยการศึกษาร่างกายอย่างถี่ถ้วนนี้ ทำให้เราสามารถคาดการณ์สุขภาพในอนาคต และวางแนวทางป้องกันตลอดจนปรับปรุงสมรรถนะทั้งกายและใจได้ พร้อมด้วยการเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ ในชีวิตประจำวันทั้งการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิต

Results are interpreted by neuroscientists, regenerative medicine experts, heart specialists and sports physicians to develop personalized health optimization programs.

Customized care plans are developed based on the comprehensive data collected each guest and compounding pharmacists make necessary supplements onsite as needed. Referrals to relevant in-house clinic ensure the onward guest journey through the various clinics is seamless, an assistance is provided at every step of the way.

Weight Management Program
BDMS Wellness Clinic Check-up program
Genetic Analysis
Telomere Length
NK Cells
Food Intolerance Test (IgG4 Test)
Micronutrient Management
Royal Compounding Pharmacy
Aesthetic Medicine