โทร+66 2 826 9985

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

Craft your health as a masterpiece

Predict, prevent and personalized your health

What is your biological age?

Signs Your Body Is Aging Faster Than You Are.

ทีมแพทย์

you can be sure that you are in good hands!

สถานที่ของเรา

An exclusive facility, with high privacy and more convenience, located in the CBD of Bangkok.

เกี่ยวกับเรา

คลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ

กุญแจสำคัญที่จะทำให้มีสุขภาพดีที่สุดเริ่มต้นที่คลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย ให้บริการคัดกรองในระดับพันธุกรรมหลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุม และทำหน้าที่เป็นรากฐานของการตรวจวินิจฉัยสุขภาพอื่น ๆ เพื่อประเมินสุขภาพอย่างครบถ้วน

  • โปรแกรมแนะนำมิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ

บริการ

โปรแกรมแนะนำมิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ

เราใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อตรวจสภาพร่างกายทุกด้านโดยละเอียดจนถึงระดับพันธุกรรม โดยการศึกษาร่างกายอย่างถี่ถ้วน เพื่อคาดการณ์สุขภาพในอนาคต และวางแนวทางป้องกัน