โทร+66 2 826 9985

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

ทีมแพทย์

ด้วยประสบการณ์ และความมุ่งมั่นทุ่มเท ที่จะให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ได้คัดสรรทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine สหสาขาวิชาชีพไว้ให้บริการด้านสุขภาพกับผู้รับบริการทุกท่าน

Tanupol Virunhagarun M.D.
Chief Operating Officer and Director of BDMS Wellness Clinic
Soipetch Viravaidya M.D.
Assistant of Director Regenerative Clinic
Orapin Poomsuwan M.D.
Deputy Director of Regenerative Clinic
Piyamart Sitipredanant M.D.
Anti-Aging and Regenerative Medicine Specialist
Jira Thawornpradit M.D.
 Anti-Aging and Regenerative Medicine Specialist
Chawapon Kidhirunkul M.D.
Anti-Aging and Regenerative Medicine Specialist
Prawee Sirithienthad, M.D.

Tanupol Virunhagarun M.D.

(Chief Operating Officer and Director of BDMS Wellness Clinic)

Dr. Virunhagarun, one of leading experts in the field of regenerative, leads the clinic with an advanced bio-molecular laboratory for comprehensive blood analysis.

Much more than a routine check-up, this advanced blood work assesses the entire body for risk-related bio-markers before illness appears. The test is facilitated by specialists who are certified in the Clinical Laboratory Improvement Amendments of the College of American Pathologists (CAP).

Education

 • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine at Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA
 • American College of Anti-Aging Sports Medicine Professionals (ACASP), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago (A4M), Chicago, Illinois, USA
 • Fellowship in Anti-Aging and Regenerative Medicine (FAARM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA
 • Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM), Amsterdam, Netherlands
 • Fellowship in Stem Cell Medicine, American Academy of Anti-Aging Medicine (FSTCM), Chicago Illinois, USA
 • Fellowship in Obesity Medicine/ American Society of Bariatric Physicians (ASBP), Denver Colorado, USA

Awards & Certifications

 • Certificated of Managing in Healthcare Delivery, Harvard Business School, Harvard University, Boston USA
 • Specialist Certification of Obesity Professional Education (SCOPE), World Obesity Federation, London, UK
 • Certificated of Advance training in Obesity Medicine, American Board of Obesity Medicine (ABOM), Denver Colorado, USA
 • Certificated of European school of Sexual Medicine, European society of Sexual Medicine (ESSM), Oxford, United Kingdom
 • Certificated of Advance Training in Bariatric Medicine (ATBM), American Board of Bariatric Medicine (ABBM), Denver, Colorado, USA
 • Certificated of Advance Training in Pluripotent Stem Cell Technology, Oxford University, United Kingdom
 • Certificated of Cannabinoid Medicine Curse, Occupational and Environmental Medicine Association of Thailand, Thailand

Soipetch Viravaidya M.D.

Assistant of Director Regenerative Clinic

Dr. Viravaidya received her medical degree at the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, before completing her fellowship in Obstetrics and Gynecology Ramathibodi Hospital.

She continued her studies in anti-aging medicine and was certified by the American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) in Chicago, Illinois, USA. Further studies included Bio-Identical Hormone Replacement Therapy (ABAARM) in Chicago, Illinois, USA and Intravenous Nutrition Therapy in Australia.

Education

 • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • Board Certified of Obstetrics and Gynecology, The Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists
 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA

Awards & Certifications

 • Certificate of Attendance in Chelation Therapy, Chelation Medicine Association, Thailand
 • Certificate in Bio-Identical Hormone Replacement Therapy, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
 • Certificate in Injectable Nutrients, Australian College of Nutritional and Environmental Medicine, Australia
 • Certificate of Attendance in Stem Cell Research, Osaka University, Japan

Orapin Poomsuwan M.D.

Deputy Director of Regenerative Clinic

Dr. Poomsuwan received her medical degree with First Class Honors from the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. She then went on to pursue her interest in dermatology and received a Master of Science (M.Sc) in Dermatology at Chulalongkorn University.

In Miami, Florida, she received fellowships in both General Dermatology and Dermatologic Surgery. Dr. Poomsuwan is also certified by the American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) in Chicago, Illinois, USA.

Education

 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
 • Master of Science degree in Dermatology, Chulalongkorn University
 • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Piyamart Sitipredanant M.D.

Anti-Aging and Regenerative Medicine Specialist

Dr. Sitipredanant received her medical degree from the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital. She then went on to receive a diploma in Dermatology and Dermatosurgery at the Institute of Dermatology in Thailand.

She later continued her studies in anti-aging medicine and received certification by the American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) in Chicago, Illinois. Dr. Piyamart has also explored the field of regenerative medicine and earned a Fellowship in Anti-Aging and Regenerative Medicine at the American Academy of Anti-Aging Medicine. She received certification in Brain Fitness from the American Academy of Anti-Aging Medicine in Chicago, Illinois, and now devotes herself to Brain Fitness Medicine at the Regenerative Clinic.

Education

 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
 • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Jira Thawornpradit M.D.
Anti-Aging and Regenerative Medicine Specialist

Dr.Thawornpradit obtained a medical degree the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. She obtaining Master’s Degree in Dermatology at Mae Fah Leung University.

She then went to receive her interest in Anti-aging medicine by getting certified in American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM). After that, she continued her studies in Obesity medicine and earned certifications in Specialist Certification of Obesity Professional Education (SCOPE) by World Obesity Federation London, United Kingdom and American Naturopathic Board Certified of Nutritional Wellness.

Education

 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
 • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

Dr. Chawapon Kidhirunkul completed his medical training from a leading medical school, Prabaromrajchanok Institute, Mahidol University, Thailand. His particular interest in prevention of aging and degeneration and personalized medicine let him to become a certified board of American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine in the USA. He obtained master degree in Anti-Aging and Regenerative Medicine.  Concurrently he also obtained Master Degree in Anti-Aging and Regenerative Medicine from Mae Fah Luang University.

He has worked as a consultant physician in several clinics in the fields of Anti-Aging and regenerative medicine. With his vast experience in Anti-Aging and Regenerative Medicine, his main focus is in digestive health, hormone imbalance, diet and lifestyle and metabolic problems.

He is currently continuing his studies in related fields, functional medicine, preventive medicine and precision medicine.

Education

 • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Praboromarajchanok Institute, Mahidol University, Bangkok, Thailand
 • Board Certification of American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, USA
 • Master Degree of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, Chiang-Rai, Thailand

Awards & Certifications

 • Certification of Applying Functional Medicine in Clinical Practice (AFMCP), USA
 • Certification in Genomic and Precision Medicine, University of California, USA
 • Certification of Provider of Advanced Cardiovascular Life Support, Siriraj Medical Simulation Center for Education and Training

With a passion to find a way to stay young forever, after received his medical degree Chulalongkorn university in 1995 more than 20 year ago,

Assistant Professional Dr. Prawee Sirithienthad tried to find an answer by getting diploma in dermatology dermatologic institute Bangkok Thailand in 1998, Ph.D. in Sport science Ferris state university in 2006 and American board of Antiaging and regenerative medicine in 2009, All for unlocking the secret of how to stay young forever.

Education

 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
 • Doctor of Philosophy in Movement Science (Sport Medicine - Exercise Physiology), Florida State University, USA
 • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand