โทร+66 2 826 9985

2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 น., เสาร์ 08:00-12:00 น.

  • คลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ
  • บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

เกี่ยวกับ

คลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ

ศาสตร์แห่งการชะลอวัย เป็นการแพทย์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายโดยพื้นฐานนั้น เริ่มตั้งแต่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยในการตรวจสภาวะของร่างกายโดยละเอียด


แผนกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพคือแผนกหลักที่สำคัญของ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ในการต่อสู้กับโรคที่เกี่ยวเนื่องกับวัยและความเครียด โดยให้บริการคัดกรองในระดับพันธุกรรมหลากหลายรูปแบบที่ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดระดับฮอร์โมนในร่างกาย, ระดับวิตามินและแร่ธาตุในเลือด, ยีน เป็นต้น และทำหน้าที่เป็นรากฐานของการตรวจวินิจฉัยสุขภาพอื่น ๆ ทั้งหมด ผู้รับบริการของเราทุกคนจะได้รับการประเมินสุขภาพอย่างครบถ้วนเพื่อวางแผนการรักษาร่วมกัน ด้วยหลักการที่ว่าร่างกายมนุษย์เรานั้นทำงานเชื่อมกันเป็นหนึ่งเดียว ก่อนจะส่งต่อไปยังคลินิกเฉพาะทางอื่น ๆ ของ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

“เวชศาสตร์ป้องกัน ไม่ใช่เรื่องของการลดโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตเท่านั้น แต่ยังเป็นหนทางในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและดำรงรักษาสมรรถภาพทั้งกายและใจของบุคคลให้อยู่ในระดับที่ดีเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ"

นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้อำนวยการบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

เกี่ยวกับ

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (BDMS) เครือข่ายกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 47 โรงพยาบาล พลิกโฉมวงการการแพทย์ด้วยเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ยกระดับศาสตร์แห่งการมีสุขภาพดีอีกขั้น เปิดให้บริการ BDMS Wellness Clinic ศูนย์ความเป็นเลิศของการมีสุขภาพดี ตามความเชื่อว่า ‘การป้องกัน คือ การดูแลร่างกายที่ดีที่สุด’ โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาประยุกต์ใช้ในการตรวจถึงระดับพันธุกรรม ลงลึกถึงสาเหตุ ประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มในการเกิดโรคในอนาคต พร้อมทั้งการแนะนำวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ


ด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสวนขนาดใหญ่ และอากาศบริสุทธิ์ เป็นพื้นที่สีเขียวท่ามกลางป่าคอนกรีตที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูง ทั้งยังอยู่ใกล้แหล่งธุรกิจสำคัญ มีระบบคมนาคมและการเดินทางหลากหลาย จึงเหมาะสมที่จะตอบสนองความต้องการของโลกปัจจุบัน ที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ ต้องการจะดูแลตนเองให้มีชิวิตที่ยืนยาว มีคุณภาพที่ดี มีความสุข และมีความสมดุลระหว่างการดำรงชีวิตประจำวันและธุรกิจการงาน

โครงการ BDMS Wellness Clinic เป็นโครงการที่จะช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ โดยเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นด้านการป้องกัน และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการรวบรวมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันจากทั่วโลก และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้เป็น “คลินิกสุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ” ในเอเชียที่มีมาตรฐาน ให้บริการการแพทย์โดยอาศัยการดูแลแบบองค์รวมที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล พร้อมรองรับผู้เข้าใช้บริการจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

ทำไมต้อง คลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและการรักษาสำหรับคุณโดยเฉพาะ เพราะแต่ละคนมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละคนมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องใช้แผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลที่เตรียมไว้ให้สำหรับคุณ

มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ด้วยสถานที่และการให้บริการของเรา คุณจะไม่พบกับคนพลุกพล่าน และรู้สึกสะดวกสบายเมื่อเข้ามารับบริการที่คลินิกของเรา

บริการตรวจสุขภาพเชิงลึกแบบครบในที่เดียว ทั้งการตรวจผลเลือด และการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยทีมแพทย์ และสหวิชาชีพเฉพาะด้าน พร้อมห้องผลิตวิตามินเฉพาะบุคคลของเราเอง

บริการตรวจสุขภาพเชิงลึกแบบครบในที่เดียว ทั้งการตรวจผลเลือด และการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยทีมแพทย์ และสหวิชาชีพเฉพาะด้าน พร้อมห้องผลิตวิตามินเฉพาะบุคคลของเราเอง

เรายินดีให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากกับผู้รับบริการในทุกเชื้อชาติ พร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องของการท่องเที่ยวและการเดินทางในช่วงที่เข้ามาดูแลรักษากับเรา และมีล่ามแต่ละภาษาไว้คอยให้บริการ

 

เป้าหมายของเรา

คลินิกมีเป้าหมายที่จะดูแลและป้องกันสุขภาพของผู้รับบริการทุกท่านให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการประเมินก่อนที่จะเกิดโรค การป้องกันโรค และการให้บริการแบบเฉพาะบุคคล

สถานที่ของเรา

เพิ่มความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว
ด้วยคลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของเราให้บริการคุณภายในอาคารของเรา ใจกลางกรุงเทพมหานคร